ALLE ACTIVITEITEN OP DE CLUB OPGESCHORT TOT EN MET 19 APRIL. GEEN TENNIS- EN/OF HOCKEYSTAGES IN DE PAASVAKANTIE.

Gezien de huidige toestand van de Coronavirus epidemie in België werden alle sportmanifestaties opgeschorst tot en met 19 april 2020. Hierdoor worden ook AL onze hockey-tennis- en bar-activiteiten gedurende dezelfde periode gestaakt. Het Clubhuis en onze terreinen zijn niet toegankelijk.

Daarnaast willen we met aandrang iedereen oproepen om de officiële aanbevelingen ivm. hygiëne en sociale contacten in acht te nemen. Deze
aanbevelingen vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/03/10/help-jezelf-en-anderen-te-beschermen/ 

We volgen de evolutie van de epidemie van dichtbij op en zullen hierover opnieuw communiceren, zodra er een officiële wijziging wordt aangekondigd door de bevoegde instanties.