Het tennisbestuur vergadert iedere eerste woensdag van de maand en waakt over de goede werking van de tennisdivisie.
De weg naar het tennisbestuur en naar de bestuursleden vertoont geen enkele 'drempel'.

Anders gezegd: wij zijn er voor de leden.
Ideeën, suggesties, kritische bedenkingen en dergelijke zijn altijd welkom.
Het tennisbestuur 'bestuurt', samen met de leden.

Aangezien aan de werking van de tennisdivisie heel wat aspecten verbonden zijn, hebben alle bestuursleden hun eigen, welomschreven taak:

Je kan het tennisbestuur bereiken via haar communicatieverantwoordelijke: Marijke Andries - tennis@kmthc.be
Hieronder een overzicht van onze bestuursleden. Aarzel niet hen te contacteren.