Onderstaande tarieven gelden als lidgeld voor de hockeyseizoenen 2022-2023 en 2023-24.

Voor de start van het nieuwe seizoen, of na inschrijving als nieuw lid, ontvang je per mail een elektronische factuur voor de betaling van het lidgeld. Een betalingstermijn van 4 weken is van toepassing na ontvangst van de factuur. Leden die hun factuur niet betaald hebben vóór de start van het nieuwe hockeyseizoen, kunnen niet opgesteld worden in een ploeg. Zorg er dus voor dat je tijdig betaalt om vanaf de eerste speeldag deel te kunnen nemen aan trainingen en wedstrijden.


Lidgelden seizoenen 2022-23 en 2023-24

Familiebijdrage

Forfaitaire toeslag van € 50 per gezin tenzij minstens een van de gezinsleden lid is van KMTHC Hockey én ouder is dan 19 jaar.

JEUGD

Team

Geboortejaar

Lidgeld

Starters

Vanaf 3,5 jaar

€ 285

U7

2016

€ 365

U8

2015

U9

2014

U10

2013

U11

2012

U12

2011

U14

2009-2010

€ 395

U16

2007-2008

U19

2004-2006

 

SENIOREN

Team

Geboortejaar

Lidgeld

Senioren

2003 en vroeger

€ 445

Junior Masters

35+

Masters

45+

Ladies - Gents

1987 en vroeger

€ 340

Junior Ladies

1992 en vroeger

€ 340

Trimmers

Trimhockeyers

€ 340

 

G-HOCKEY

Team

Geboortejaar

Lidgeld

G-Hockey

Nvt

€ 95

 

Kortingen


Voor grote gezinnen, studenten in hoger onderwijs en leden die als vrijwilliger een functie opnemen in het KMTHC operationele organigram zijn er supplementaire kortingen van toepassing op het factuur lidgelden.

 

Gezinskorting

Gezin met 3 spelende leden € 150 per gezin
Gezin met 4 of meer spelende leden € 275 per gezin

 

Vrijwilligerskorting

Leden die een vrijwiliggersfunctie opnemen gedurende minimaal 1 volledig seizoen binnen het KMTHC-bestuursorganigram (met uitzondering van functie als manager of scheidsrechter)

Vrijwiliggerskorting € 100 per lid

 

Studenten hoger onderwijs

Studenten hoger onderwijs (type hogeschool of universiteit, voltijdse student, op basis van inschrijvingsbewijs of studentenkaart)

Studentenkorting € 40

 

Specifieke aandachtspunten

  • Moet ik mijn lidmaatschap jaarlijks vernieuwen als hockeylid?

Het lidmaatschap als hockeyspeler wordt elk seizoen automatisch verlengd door de hockeybond, tenzij je expliciet vraagt om uit te schrijven voor het komende nieuwe seizoen.  Uitschrijven kan kosteloos tot en met 30 juni 2023 via het officiële uitschrijvingsformulier op onze website. Voor uitschrijvingen die na 1 juli 2023 worden gemeld, geldt een administratieve boete van € 75. Voor verdere vragen, gelieve contact op te nemen met info@kmthc.be.

 

  • Wat met mijn lidgeld ingeval van kwetsuur, ziekte of ongeval opgelopen tijdens het seizoen?

In geval van een kwetsuur, ziekte of ongeval opgelopen tijdens het seizoen, wordt er geen (gedeelte van het) lidgeld terugbetaald.

 

  • Kan ik lid worden voor een half seizoen en pro rata lidgeld betalen? 

Leden die omwille van studies en/of werkgerelateerde zaken gedurende een bepaalde periode tijdens het seizoen in het buitenland zullen verblijven, kunnen vóór de start van het seizoen een aparte regeling voor hun lidgeld aanvragen. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar info@kmthc.be.

 

  • Wanneer maak ik aanspraak op de studentenkorting?

De studentenkorting hoger onderwijs is van toepassing voor studenten met een volwaardig studentenstatuut aan een hogeschool en/of universiteit op datum van 1 oktober 2022. De studentenkorting is reeds toegepast op het lidgeld van jeugdleden. Leden van een seniorenploeg krijgen de studentenkorting na voorlegging van een geldige studentenkaart of inschrijvingsbewijs. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar info@kmthc.be.

 

  • Zijn er aangepaste lidgelden van toepassing indien ik enkel deelneem aan trainingen en niet aan wedstrijden?  

Er gelden geen afwijkende lidgelden voor trainende leden. Spelers die bij de start van het seizoen deel uitmaken van het Starters-team en tijdens het seizoen doorstromen naar een competitieve jeugdploeg, zullen een aanvullend pro-rata factuur ontvangen.

 

  • Waar kan ik terecht met vragen omtrent mijn lidgeld, factuur, kortingen of betalingsregeling?

Voor alle vragen, opmerkingen en onduidelijkheden over de lidgelden kan je terecht op het info@kmthc.be