Periode Van Tot en Met

Inschrijven?

Paasvakantie 12 april 16 april 2021 Inschrijven kan binnenkort

 

 

 

 

TENNIS- en HOCKEYSTAGES - Praktische info

Deze stage staat open voor iedereen tussen 5 en 12 jaar. Tennis- of hockeyervaring is niet nodig. Alle deelnemers wisselen een ½ dag tennis af met een ½ dag hockey.

Door de COVID 19-pandemie zijn we verplicht om extra maatregelen te nemen zodat we voldoen aan de richtlijnen opgelegd door Sport Vlaanderen, Tennis Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Hockeybond.   

Welke maatregelen werden er concreet genomen? 

 • Onze kampen zijn opgedeeld in 2 groepen of bubbels die heel de dag door los van mekaar zullen functioneren. Elke bubbel zal uit maximaal 50 personen bestaan, trainers inbegrepen. 
  Om dit extra zichtbaar te maken voor de kinderen zal er met 2 kleurenindicatoren gewerkt worden op het domein:
  Tennis- en Hockeystages: geel 
  Hockeystages: rood

 • Spreiding van aankomst- en vertrekuur. Mogen wij vragen deze timings strikt te respecteren. 

-> Aankomst deelnemers tennis- en hockeystage: 8u30-9u (deelnemers hockeystage: 8u45-9u15).
-> Vertrek deelnemers tennis- en hockeystage: 16u30-17u15 (deelnemers hockeystage: 17u-17u45).

 • Ook de inschrijvingslocatie op de eerste ochtend (en aanmeldlocatie op de andere dagen) is verschillend.
 • Maximale spreiding van de pauze- en lunchmomenten voor beide groepen.
   
 • Scheiding van toiletten, kleedkamers, lunchlocatie en sportvelden. Er een tent geplaatst worden gedurende de zomer op het gras voor het clubhuis.  
 • Het domein zal met gebruik van rood/wit lint letterlijk in 2 worden gesplitst zodoende het duidelijk is welke groep waar mag spelen tijdens de pauzes en om de bubbels maximaal te respecteren. 
 • De warme lunch zal door ons keukenploeg aan tafel geserveerd worden worden voor de kids. 
 • De overige hygiënemaatregelen op ons domein blijven gelden: alcoholgel aan de in- en uitgang van de velden, enz.
 • Elk kind dat deelneemt aan een stage moet verplicht voorafgaand aan de stage een digitale medische fiche te laten invullen door een van de ouders. Vul het formulier nu in.

Kostprijs

 • KMTHC-leden 145 euro (90 euro voor de stage van 1-3 juli)
 • Niet-leden 170 euro (110 euro voor de stage van 1-3 juli)

De betaling gebeurt contant bij aanmelding op de eerste ochtend van de stage.

Maaltijden en drank

 • Pauze voormiddag: fruit en vruchtendrank
 • Lunch: warme maaltijd met verse soep, water aan tafel
 • Pauze namiddag: tussendoortje en vruchtendrank
 • Gelieve specifieke aandachtspunten of wensen i.v.m. eten steeds vooraf te melden via het inschrijvingsformulier of via stages@kmthc.be; wij trachten hiermee zo goed mogelijk rekening te houden.

Kleding en sportmateriaal

Gelieve sportieve kledij en aangepast schoeisel te voorzien voor deze stage in functie van het voorspelde weer. Sportschoenen die worden gedragen tijdens tennis mogen geen zwarte zool, spikes of toppen hebben. Sportschoenen die gedragen worden tijdens de hockeysessie dienen stevig en gesloten te zijn, zonder toppen of spikes. Iedereen draagt sportieve kledij.

Heb je zelf een tennisracket of hockeystick, breng die zeker mee. Heb je echter geen tennisracket of hockeystick, geen zorgen, je kan deze van ons lenen.

Graag ook een petje en zonnecrème voorzien bij zonnig en warm weer.  Gelieve bij regenweer aangepaste regenkledij te voorzien en een extra set droge kledij mee te geven.

KMTHC is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van kostbaarheden. Denk dus goed na of het wel verstandig is om een portefeuille, mobiele telefoon, smartphone of andere dure spullen mee te geven.

Bijkomende info en opmerkingen?

Indien er voor je kind belangrijke medische-, dieet- of andere inlichtingen zijn, laat ons dit bij inschrijving weten via het inschrijvingsformulier of via e-mail (stages@kmthc.be). Bij aanmelding van je kind op de eerste stagedag, kan je de stagecoördinator hierover ook steeds nog eens inlichten.

Algemene inschrijvingsvoorwaarden en annulering

Indien na inschrijving voor een stage op KMTHC, deelname niet mogelijk blijkt te zijn, kan het inschrijvingsgeld gedeeltelijk worden terugbetaald op basis van volgende voorwaarden:

 • Annulering wegens ziekte of kwetsuur

In geval van annulering vóór aanvang of tijdens het verloop van de stage wegens ziekte of kwetsuur kan na voorlegging van een origineel en gedateerd doktersattest een terugbetaling aangevraagd worden, die gelijk is aan het aantal resterende stagedagen waarop je kind niet aanwezig was. Een forfaitaire kost van €50 wordt steeds in rekening gebracht omwille van de reeds gemaakte kosten door KMTHC.  Verwittig in geval van afwezigheid steeds de sportieve leiding van de stage en stuur een email naar stages@kmthc.be met de aanvraag tot terugbetaling.

 • Annulering wegens andere reden(en)

In geval van annulering van minimaal 14 dagen vóór de aanvang van de stage wegens andere redenen, wordt steeds een administratieve kost van €75 in rekening gebracht.

Indien u de inschrijving minder dan 14 dagen vóór aanvang van de stage annuleert, zal het totaalbedrag van de inschrijving in rekening worden gebracht.

KMTHC voorziet een verzekering voor alle deelnemers van de stage in geval van sportieve ongevallen. In geval van een letsel of ongeval kan hier een aangifteformulier voor de verzekering vinden.

Bij inschrijving van je kind(eren) voor een stage bij KMTHC, verklaart u zich als ouder akkoord met deze voorwaarden. Een annulering dient steeds onmiddellijk per mail te worden gemeld via stages@kmthc.be.