Voor meer info over de scheidsrechters op KMTHC, contacteer onze verantwoordelijke veldplanning & arbitrage Patrick De Kunst 
patrick.de.kunst@telenet.be