Vanaf 1 juli 2019 gelden nieuwe lidgelden voor hockeyleden op onze Club.

Na definitieve inschrijving van je kind(eren) en/of jezelf als speler, ontvang je in de loop van de maand juli 2019 elektronisch factuur via Twizzit. Je kan je factuur online inkijken en opvragen door in te loggen op Twizzit. Het niet ontvangen van de factuur via e-mail ontslaat je niet van de verplichting je bijdrage te betalen!

Leden die hun factuur niet betaald hebben vóór de start van het nieuwe hockeyseizoen, zullen niet opgesteld worden in een ploeg. Zorg er dus voor dat je tijdig betaalt om vanaf de eerste speeldag mee te kunnen spelen.

Voor verdere vragen, gelieve contact op te nemen met lidgeldKMTHC@gmail.com.

 

Standaard lidgelden

 

Team

Geboortejaar

Lidgeld bij tijdige betaling

Lidgeld bij laattijdige betaling (ná betalingstermijn factuur, = toeslag van €50 per lid)

Starters en Development Team*

Vanaf 5j

€285

€335

U7-U8*

2012-2013

€335

€385

U9-U10*

2010-2011

€335

€385

U11-U12*

2008-2009

€335

€385

U14*

2006-2007

€365

€415

U16*

2004-2005

€365

€415

U19

2001-2003

€365

€415

U23 (College Team)

1999-2000

€390

€440

Senioren

2000 en vroeger

€430

€480

Junior Ladies - Gentlemen

1984 en vroeger

€335

€385

Trimhockeyers

Trimhockeyers

€325

€375

(Junior) Masters

Masters

€430

€480

Club 708 – Fan Membership

KMTHC Fans

€75

nvt

 * Exclusief forfaitaire familiebijdrage van €50 per gezin, tenzij minstens één van de gezinsleden lid is van KMTHC Hockey én ouder is dan 19 jaar.

 

Kortingen

Bij 3e betalende speler in één gezin*

- €150 per gezin

Vanaf 4e betalende speler in één gezin*

- €275 per gezin

Studenten**

- €40 per student

Bij gebruik van Sport- en Cultuurcheques (Sodexo/Edenred)ǂ

Korting equivalent aan 97% van de waarde van de aangeleverde cheques

Opnemen van een vrijwilligersfunctie gedurende 1 seizoen (in organigram KMTHC bestuursstructuur)

- €100 per lid/functie

* op voorwaarde dat al deze gezinsleden op eenzelfde domicilie-adres zijn ingeschreven. Bij instap of doorstroming tijdens het seizoen wordt de korting pro-rata toegekend.

ǂ voor aanlevering originele cheques graag contact opnemen via lidgeldKMTHC@gmail.com

 

Toeslagen

Forfaitaire toeslag: verplichte familiebijdrage per seizoen: €50 per gezin

 

Administratieve vergoedingen

Administratieve boete in geval van laattijdige uitschrijving (na 30 juni 2019): €75 per persoon

 

Specifieke aandachtspunten

In geval van een kwetsuur, ziekte of ongeval opgelopen tijdens het seizoen, wordt er geen (gedeelte van het) lidgeld terugbetaald.

Leden die wegens deelname aan een Erasmus (of gelijkaardig) programma gedurende een bepaalde periode tijdens het seizoen in het buitenland zullen verbljven, kunnen vóór de start van het seizoen een aparte regeling voor hun lidgeld aanvragen. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar lidgeldKMTHC@gmail.com.

Spelers die bij de start van het seizoen deel uitmaken van de Starters of het Development team maar tijdens het seizoen doorstromen naar een competitieve jeugdploeg, zullen een aanvullend pro-rata factuur ontvangen.

De studentenkorting** is van toepassing voor studenten met een volwaardig studentenstatuut hogere studies op datum van 1 oktober 2019. De studentenkorting is reeds toegepast voor jeugdleden. Leden van een seniorenploeg krijgen de studentenkorting na voorlegging van een geldige studentenkaart of inschrijvingsbewijs. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar lidgeldKMTHC@gmail.com.

Er gelden geen afwijkende lidgelden voor trainende leden.

In geval van afgelasting van 1 of meerdere wedstrijden en/of trainingen wegens onvoorziene omstandigheden (bvb weersomstandigheden, afgelasting opgelegd vanwege de overheid/KBHB/VHL, epidemie/quarantaine) worden de lidgelden niet geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

 

Tips

Maak gebruik van de Sport- en Cultuurcheques van Sodexo of Edenred!

Schenkt jouw werkgever Sport- en Cultuurcheques? Gebruik ze dan om een korting te bekomen op je factuur lidgelden. Wegens de afname van 3% commissie door Sodexo en Edenred, kan KMTHC een korting toekennen van 97% van de nominale waarde van de aangeleverde cheques. Wil je gebruik maken van deze cheques? Mail dan naar lidgeldKMTHC@gmail.com.

 

Graag inschrijven? Volg de link naar het inschrijvingsformulier