Alle clubleden verklaren zich bij inschrijving akkoord met onderstaande afspraken.

Enkele basisregels:

FAIR PLAY

 1. De terreinen steeds en enkel betreden met aangepast schoeisel. Alle terreinen moeten na het speeluur steeds geveegd en netjes achtergelaten worden. Vegen gebeurt best in een ruime concentrische cirkel (van buiten naar binnen). Bij droog weer sproeien voor je de terreinen betreedt. Indien er met kunstlicht gespeeld wordt en er komt niemand na je vragen we om steeds de lichten te doven zodat deze niet onnodig blijven branden.

 2. Wanneer je merkt dat de terreinen te vochtig zijn, kan er niet gespeeld worden. Bestuursleden hebben te allen tijde het recht om leden te vragen hun terrein te verlaten wanneer dit niet nageleefd wordt. Er kan eventueel indoor verder gespeeld worden wanneer de beschikbaarheid dit toelaat (onderstaande activiteiten hebben voorrang op zomerleden die indoor wensen te spelen).

 3. Men dient vooraf een terrein te reserveren via de reservatiemodule van Tennis Vlaanderen.

 4. Reserveer steeds met de juiste spelers (aantal en namen). Bestuursleden hebben het recht om een identificatie te vragen bij twijfel.

 5. Clubleden kunnen maximaal 3 reservaties hebben staan in het systeem van Tennis Vlaanderen. Dit wil niet zeggen dat je niet meer dan 3x/week kan/mag spelen. Spelers die misbruik maken van het reservatiesysteem (door andere clubleden moedwillig of foutief op te geven als (mede)speler) worden beschouwd als niet-lid en betalen alsnog hun terrein. 

 6. Het veelvuldig overtreden van bovenstaande regels kan tot schorsing of uitsluiting leiden.

Voorrangsregels tornooien-interclub-tennisschool:

Onderstaande clubactiviteiten hebben (tijdelijk) voorrang op alle zomerleden:

 1. Interclub: voornamelijk woensdagnamiddag, zaterdag en zondag.

 2. Tennisschool: er is met de tennisschool de afspraak gemaakt om tijdens de piekuren maximaal 2 velden te bezetten.

 3. Tornooien: voor exacte data, raadpleeg de site van Tennis Vlaanderen. - Stages: tijdens schoolvakanties in de daluren.

 4. Clubavonden: deze worden vooraf gecommuniceerd, leden kunnen hier uiteraard steeds aan deelnemen.

Spelen met gastspelers

 Vanaf heden kunnen onze leden via een nieuw systeem gemakkelijk een niet-lid uitnodigen. Enkele basisprincipes:

 1. Gastspelers verklaren zich automatisch akkoord met bovenstaande regels.

 2. Gastspelers dienen een account te hebben op Tennis Vlaanderen (maar hoeven niet ergens lid te zijn). Zie voor meer informatie hier.

 3. De leden zijn verantwoordelijk voor de betaling van de reservatie van de gastspeler. Een niet-lid kan nooit gratis spelen op onze club.

 4. Er zit steeds minimaal een week tussen de reservaties met dezelfde gastspeler.

Grensoverschrijdend gedrag

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

We hebben deze slogan, die vroeger al eens gebruikt werd voor de bouw van onze indoorhal, vanonder het stof gehaald.
Hiermee willen we benadrukken dat KMTHC zeer sterk gelooft in de tennissport en hier ook de komende jaren in zal blijven geloven en investeren.
 
Voor het zomerseizoen van 2021 aanvangt vernieuwen wij onze velden 3, 4 en 5 volledig.
Velden 1&2 werden reeds 2 jaar geleden volledig vernieuwd.
Zo zullen we beschikken over 5 op en top gravelbanen die ook door het seizoen regelmatig onderhouden worden.
 
Een andere geplande investering is de uitbreiding van onze wintercapaciteit. Wij staan erop om onze leden het hele jaar door van hun favoriete sport te laten genieten.
We zullen voor de winter van 2021 dan ook onze indoor capaciteit uitbreiden.

Tijdens het jaar zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden om deze slagzin te benadrukken. Zo willen we onze leden nog meer betrekken bij wat er op hun club gebeurt.

De indoorterreinen zijn beschikbaar voor al onze zomerleden tijdens het zomerseizoen. Toch vragen we met nadruk enkele eenvoudige regels na te leven.

 • Er kan slechts indoor gespeeld worden indien alle buitenterreinen volzet zijn ofwel bij regenweer.
 • Ook voor onze indoorterreinen is er steeds een reglementaire reservatie verplicht.
 • Bij regenweer vragen we onze leden om indoor steeds dubbel te spelen, zo kan iedereen tennissen.
 • De tennisschool krijgt bij regenweer voorrang om indoor te spelen. Zo kunnen onze trainingen ook steeds doorgaan. Deze regeling is ook van toepassing voor interclub­wedstrijden en tornooien van de club.
 • Let er in het bijzonder op dat jullie tennisschoenen proper zijn vooraleer de indoorhal te betreden.
 • Om ons kwaliteitsaanbod qua indoortennis te handhaven vragen we aan ieder lid om ervoor te zorgen dat de indoorterreinen steeds ordelijk en net achterblijven.
 • Wanneer je als laatste de hal verlaat, gelieve deze dan grondig af te sluiten. De zijwanden en alle deuren dienen volledig toe te zijn.

 

Kalender
Contacteer ons Andere nuttige links Volg ons op
Clubbestuur Vacatures Facebook
Hockeybestuur GDPR Instagram
Tennis- en padelbestuur Intern reglement  

 

 

 

 

 

   KMTHC vzw    |    Zemstseweg 39   |   2811 Hombeek   |   Tel: 015/ 42 02 41