Op de club is reeds enige tijd een AED-toestel aanwezig. Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Een aantal vrijwilligers van onze club hebben de cursus van het Rode Kruis “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs” gevolgd. Heb je ook interesse om deze cursus te volgen, laat iets weten aan: kmthc.opleidingen@gmail.com