Het behalen van het diploma van theoretisch outdoor scheidrechter werd recent door de KBHB verplicht voor alle spelers vanaf U14. Voor meer details zie Arbitrage