Zoals in elke organisatie kunnen de activiteiten slechts vlot verlopen indien iedereen zich houdt aan de afspraken en spelregels. Deze regels zijn door KMTHC opgenomen in het intern reglement, je kan een verkorte versie van dit document hieronder vinden ter inzage. Heb je vragen met betrekking tot de werking van de club, gelieve je dan te wenden tot één van de besturen.

Elk lid van KMTHC verklaart zich bij het inschrijven in de club voor akkoord met het reglement.

Voor het reglement, klik hier.