Uw persoonsgegevens worden verwerkt door KMTHC, Zemstseweg 39 te 2811 Mechelen, info@kmthc.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor directe informatie (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

Indien u niet wil dat wij gegevens verwerken met het oog op onze direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op gdpr@KMTHC.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen, welke gegevens wij over u verwerken en vragen om ze te verbeteren of laten wissen, of vragen om ze over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u hier.

KMTHC verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van de persoonsgegevens na te leven.