Je ziet de reclame langs de kant van de velden hangen of de logo's op de site, maar wie zijn onze partners eigenlijk? We zetten IUSTE in de kijker.

IUSTE, onze trotse partner voor het begeleiden van de fusie tussen KMTHC en NEO Hockey Club.


In het licht van de goede samenwerking tussen KMTHC en IUSTE Advocaten, is IUSTE ook de trotse partner van de club voor de juridische begeleiding van de fusie tussen KMTHC en Neo Hockey Club. Het begeleiden van een fusie is een complexe aangelegenheid, die het samenbrengen van verschillende gespecialiseerde rechtsdomeinen vergt. IUSTE staat haar club graag bij om de fusie tot een goed einde te brengen en juridisch in kannen en kruiken te gieten. Zo bouwen ze graag mee aan de toekomst van onze club als referentieclub voor sport in de regio Mechelen.

Op naar een nieuw jaar met een hernieuwde nauwe samenwerking!