Leeftijd Leden Barteamleden5
  Betaling voor 1 April 20192 Betaling na 1 April 20192  
Seniors   €                155.00  €                175.00 0 €
13 - 18 jaar  €                115.00  €                130.00 NVT
6 - 12 jaar  €                  80.00  €                  90.00 NVT
Enkel deelnemers kindertoer                €                  15.00  €                  15.00 NVT
Familiekaart3  €                380.00  €                400.00 NVT
Hockeyleden4  €                  25.00  €                  25.00 0€

Praktische aspecten

  • Rekeningnummer: BE24 7330 0521 9438
  • Vermelding: "Lidgeld Tennis 2019 + je naam"

Opmerkingen:

  • 1 Om te kunnen genieten van het tarief "Nieuwe leden" was je de afgelopen 5 jaar niet meer aangesloten bij KMTHC.
  • 1 Het verlaagde tarief "nieuwe leden" is niet cumuleerbaar met de ledenkorting van de tennislessen.
  • 2 De transactiedatum van de bank is van toepassing
  • 3 Om te kunnen genieten van een familiekaart moeten alle leden van één familie op hetzelfde adres wonen.
  • 4 Hockeyleden vermelden als referentie: "Lidgeld tennis 2019/ hockeylid + je naam".
    Het verlaagde tarief "Hockeyleden" is niet cumuleerbaar met de ledenkorting op tennislessen.
  • 5 Barteamleden zijn (deels) vrijgesteld van lidgeld. Voor meer informatie over dit tarief, contacteer dan Kathleen D'Hoogh