Goede afspraken maken goede vrienden. Aangezien we willen dat alles op en rond de tennisvelden vlot verloopt voor iedereen, hebben we het reglement met gedragsregels en afspraken (zoals voor bijvoorbeeld het reserveren van velden).

Alle clubleden verklaren zich bij inschrijving akkoord met deze afspraken.


FAIR PLAY

 1. De terreinen steeds en enkel betreden met aangepast schoeisel. Alle terreinen moeten na het speeluur steeds geveegd en netjes achtergelaten worden. Vegen gebeurt best in een ruime concentrische cirkel (van buiten naar binnen). Bij droog weer sproeien voor je de terreinen betreedt. Indien er met kunstlicht gespeeld wordt en er komt niemand na je vragen we om steeds de lichten te doven zodat deze niet onnodig blijven branden.
 2. Wanneer je merkt dat de terreinen te vochtig zijn, kan er niet gespeeld worden. Bestuursleden hebben te allen tijde het recht om leden te vragen hun terrein te verlaten wanneer dit niet nageleefd wordt. Er kan eventueel indoor verder gespeeld worden wanneer de beschikbaarheid dit toelaat (onderstaande activiteiten hebben voorrang op zomerleden die indoor wensen te spelen).
 3. Men dient vooraf een terrein te reserveren via de reservatiemodule van Tennis Vlaanderen.
 4. Reserveer steeds met de juiste spelers (aantal en namen). Bestuursleden hebben het recht om een identificatie te vragen bij twijfel.
 5. Clubleden kunnen maximaal 3 reservaties hebben staan in het systeem van Tennis Vlaanderen. Dit wil niet zeggen dat je niet meer dan 3x/week kan/mag spelen. Spelers die misbruik maken van het reservatiesysteem (door andere clubleden moedwillig of foutief op te geven als (mede)speler) worden beschouwd als niet-lid en betalen alsnog hun terrein. 
 6. Het veelvuldig overtreden van bovenstaande regels kan tot schorsing of uitsluiting leiden.

 

Voorrangsregels tornooien-interclub-tennisschool

Onderstaande clubactiviteiten hebben (tijdelijk) voorrang op alle zomerleden:

 1. Interclub: voornamelijk woensdagnamiddag, zaterdag en zondag.
 2. Tennisschool: er is met de tennisschool de afspraak gemaakt om tijdens de piekuren maximaal 2 velden te bezetten.
 3. Tornooien: voor exacte data, raadpleeg de site van Tennis Vlaanderen. - Stages: tijdens schoolvakanties in de daluren.
 4. Clubavonden: deze worden vooraf gecommuniceerd, leden kunnen hier uiteraard steeds aan deelnemen.

 

Spelen met gastspelers

 Vanaf heden kunnen onze leden via een nieuw systeem gemakkelijk een niet-lid uitnodigen. Enkele basisprincipes:

 1. Gastspelers verklaren zich automatisch akkoord met bovenstaande regels.
 2. Gastspelers dienen een account te hebben op Tennis Vlaanderen (maar hoeven niet ergens lid te zijn). Meer informatie.
 3. De leden zijn verantwoordelijk voor de betaling van de reservatie van de gastspeler. Een niet-lid kan nooit gratis spelen op onze club.
 4. Er zit steeds minimaal een week tussen de reservaties met dezelfde gastspeler.

 

Grensoverschrijdend gedrag

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Ben je getuige van grensoverschrijdend gedrag, of erger nog, ben je er slachtoffer van? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze vertrouwenspersoon.